Nasze realizacje

 • czyszczenie i odmulenie kanału Bachorza na długości 16 km (dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku)
 • zimowe utrzymanie dróg (dla RDW Włocławek)

 • profilowanie i odbudowa poboczy oraz rowów przy drodze krajowej nr 1 na odcinku Waganiec-Włocławek (dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Toruniu)
 • zimowe utrzymanie dróg (dla RDW Włocławek)

 • budowa odwodnień i skarp na wiadukcie kolejowym we Włocławku (dla WPRD w Toruniu)
 • budowa zjazdów z drogi krajowej nr 1 (dla PBDI S.A. w Toruniu)
 • wycinka i wywóz 900 drzew w ramach prac przy budowie wału przeciwpowodziowego Otłoczyn-Ciechocinek (dla WZMiUW we Włocławku)

 • budowa i modernizacja małej elektrowni wodnej w papierni Bielsko-Biała (dla inwestora prywatnego)
 • roboty remontowo-konserwacyjne obiektu  w Zgniłobłotach i wału przeciwpowodziowego Drwęcy (dla WZMiUW we Włocławku)

 • renaturyzacja rzek i kanałów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, obiekty: Wichowianka, Kanał Boczny, zbiornik stacji pomp Łasin oraz Marusza (dla WZMiUW we Włocławku)
 • roboty remontowo-konserwacyjne rzek i kanałów oraz urządzeń melioracji wodnej, obiekt Kamionka i Kanał Główny Wielkiej Niziny Chełmińskiej (dla WZMiUW we Włocławku)
 • rozbiórka i odbudowa ujścia wody na rzece Zgłowiączce w miejscowości Brześć Jujawski (dla KSC Polski Cukier S.A.)
 • naprawa umocnień brzegu rzeki Skrwa (dla WZMiUW w Warszawie)

 • odbudowa oraz zabudowa skarp rzeki Marusza (dla WZMiUW we Włocławku)
 • odbudowa kanału Wielkiego Chełmińskiego (dla WZMiUW we Włocławku)
 • renaturyzacja rzek, kanałów oraz remont i konserwacja wałów przeciwpowodziowych, obiekty: Struga Łysomicka i Tążyna (dla WZMiUW we Włocławku)

 • roboty konserwacyjne na rzece i kanale, obiekt Bachorza Mała (dla WZMiUW we Włocławku)
 • kontrakt na dostawę kruszywa dla GDDKiA przy budowie autostrady A1
 • odtworzenie i budowa rowów przy drodze powiatowej Raciążek-Nieszawa (dla PBDI Toruń)
 • ogłowienie i ścinanie drzew, obiekt Struga Flis (dla WZMiUW we Włocławku)

 • odbudowa jazu na rzece Osa (dla WZMiUW w Olsztynie)
 • dostarczenie wody z rzeki Wisły dla zakładów celulozowych w Kwidzynie w ilości 2200m³/h
 • odbudowa jazu w miejscowości Borowy Młyn (dla WZMiUW we Włocławku)
 • remont ujęcia działowego D na Kanale Górnonoteckim (dla WZMiUW we Włocławku)
 • renaturyzacja rzeki i konserwacja wału przeciwpowodziowego, obiekt Tążyna (dla WZMiUW we Włocławku)
 • czyszczenie kanału doprowadzającego wodę z rzeki Wisły do Zakładu Azotowego Anwil S.A. (dla Anwil S.A. we Włocławku)

 • dostarczenie wody z rzeki Wisły dla Zakładów Azotowych Anwil S.A. (dla Anwil S.A. we Włocławku)
 • renaturyzacja rzeki Mień (zabudowa skarp rzeki, ułożenie z wypełnieniem koszy gabionowych, dla WZMiUW we Włocławku)
 • budowa i demontaż dróg dojazdowych na budowie bloku energetycznego elektrociepłowni w Toruniu (dla EDF Toruń S.A.)
 •  układanie ścieków korytkowych w elektrociepłowni w Toruniu (dla PBDI S.A. w Toruniu)
 • oczyszczenie kanału ujęcia wody rzecznej w Zakładach Azotowych we Włocławku (dla Anwil S.A. we Włocławku)
 • oczyszczenie zbiorników wody oraz kanałów doprowadzających wodę do przepompowni o powierzchni 7,5 ha, czyszczenie rowów melioracyjnych i zbiornika przed pompownią melioracyjną (dla Anwil S.A. we Włocławku)

 • czyszczenie kanału doprowadzającego wodę z Wisły do zakładów azotowych Anwil S.A.
 • udział przy budowie drogi powiatowej Nieszawa – Ciechocinek dla PBDI S.A. w Toruniu
 • realizacja zadań drogowych WPRD Nowa Wieś
 • prace drogowe przy realizacji zadania „odtworzenie dróg wewnętrznych i parkingów Anwil S.A.” dla Betpol Bydgoszcz
 • wymiana pomp o dużej wydajności (2 szt.) Anwil S.A.
 • dostawa pompy mobilnej z pełną infrastrukturą (w zestawie z rurami ssącymi i tłoczącymi) celem zabezpieczenia na wypadek suszy i pożaru Anwil S.A.
 • prace przy czyszczeniu i odtwarzaniu rowów melioracyjnych Spółka Wodna Zakrzewo