Budownictwo

Rozbudowany park maszynowy i kompetentni pracownicy pozwalają nam sprostować każdemu wyzwaniu. Nasza wiedza i doświadczenie to gwarancja terminowej i solidnej realizacji zadań. Rynek budowlany nie stoi w miejscu, dlatego pogłębiamy nasze specjalizacje i jednocześnie poszerzamy wachlarz usług.

Specjalistów

Lat doświadczenia

Maszyn i urządzeń

%

Zadowolonych klientów

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Budownictwo hydrotechniczne

Z

budowa i naprawa zasuw na zaporach i jazdach piętrzących

Z

budowa piętrzeń wodnych, zabijanie ścian szczelnych typu LARSEN

Z

zabijanie palisad drewnianych przy zbiornikach wodnych

Z

czyszczenie i budowa zbiorników retencyjnych

Z

profilowanie wzdłużne i poprzeczne rzek oraz kanałów

Budownictwo przemysłowe i drogowe

Z

budowa dróg o nawierzchniach kamiennych i bitumicznych

Z

budowa i naprawa odwodnień obiektów mostowych

Z

budowa i profilowanie rowów

Z

budowa nawierzchni drogowych i parkingów (z tłucznia, płyt betonowych, betonu, kostki brukowej, masy bitumicznej)

Budownictwo ekologiczne i ochrona środowiska

Z

budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych

Z

uszczelnienie obiektów inżynieryjnych geosyntetykami (składowiska odpadów, zbiorniki na wodę, obiekty przemysłowo-handlowe)

Z

budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych

Energia odnawialna

Z

budowa, eksploatacja i modernizacja małych elektrowni wodnych

Z

montaż paneli fotowoltaicznych

Sprzedaż

Z

drewno kominkowe

Z

głazy, kora kamienna

Z

żwir, piasek, beton

Z

kamień ozdobny, kamień do ogrodu

Z

kostka brukowa, granitowa

Profesjonalizm i posiadany sprzęt pozwoliły nam nawiązać współpracę z Wojewódzkim Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Wspieramy służby państwowe w interwencjach, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.